Charakterystyka kopaliny

Kopalina główną złoża jest piaskowiec krośnieński, drobnoziarnisty o spoiwie wapienno-ilastym.

Charakterystyka rodzaju i jakości kopaliny – właściwości technologiczne

LPCECHA – PARAMETRJEDNOSTKAWYNIKUWAGI
1GęstośćG/cm32,78
2Gęstość pozornaG/cm32,50
3Nasiąkliwość wagowa%2,1
4Wytrzymałość na ściskanie:
- W stanie powietrznosuchym
- Po zamrożeniu
MPa92
43
5Ścieralność na tarczy Boehme’go:
- Na sucho
- Na mokro
0,72
1,35
6Ścieralność w bębnie Los angeles %32,9
7Porowatość%9,54
8Przyczepność do bitumu2
9Współczynnik emulgacji0,30
10Odporność na zamrażaniecyklecałkowitapo 25 cyklach

Orzeczenie o jakości – kruszywo łamane 0/2

Orzeczenie o jakości - Kruszywo łamane 0-2

Orzeczenie o jakości – kruszywo łamane 0/31,5

Orzeczenie o jakości - Kruszywo łamane 0-31,5